Jelec tloušť

Jelec tloušť (Squalius cephalus) je široce rozšířená kaprovitá ryba, která má u nás zákonem stanovenou nejmenší lovnou míru (25 cm) a dobu hájení. Rybáři jej nazývají klen, kleně, dyblink. Někteří rybáři mu říkají vodní prase, protože je nenasytný a hltavý (a požírá splašky vytékající do řeky).

Popis
Jelec tloušť má válcovité (torpédovité) tělo pokryté poměrně velkými šupinami. Šupiny mohou mít tmavé ohraničení. Má širokou hlavu bez vousků, velká kulatá ústa s masitými pysky, zakulacené ploutve, řitní ploutev spolu s břišními má načervenalou barvu, ocasní ploutev je černá. Ploutve mají tvrdé paprsky.

Jelce tlouště lze zaměnit s Jelcem jesenem. Jesen má oproti tloušti protáhlejší a spíše plošší tělo, drobnější šupiny a tmavší hřbetní ploutev. Méně zkušení rybáři mohou tlouště zaměnit s amurem bílým, který má níže posazené oči a širší tlamu.

Výskyt
Jelec tloušť se vyskytuje téměř v celé Evropě a ve všech našich vodách. Jedná se o poměrně odolnou rybu, která snese i znečištěné vody. Má sice rád proudící toky, ale vyskytuje se i na jezerech, tůních… Očekávejme jeho přítomnost tam, kde je členité dno, štěrk, kameny apod. Rád projíždí u břehů, má rád prostředí převislých větví, ukrývá se i v prohlubních u dna. Tloušti tvoří různě početná hejna, která se zmenšují s tím, jak roste velikost jejich členů. Trofejní kusy jsou většinou samotáři.

Rozměry
Jelec tloušť nedosahuje v ČR velkých rozměrů. Obvykle dosahuje délky 25-45 cm. Svou délkou může dosáhnout až 70 cm. Růst tlouště je poměrně pomalý. Jeho růst je ovlivněn mnoha faktory – teplota vody, potravní zdroje, překážky na toku atd. K tomu, aby dosáhl velikosti 50 cm, potřebuje více než 10 let. Průměrně se dožívá 5-8 let, maximálně se dožívá 20 let (přestárlé kusy).

Potrava
Jde o nenasytného všežravce, který pojídá veškerou dostupnou rostlinnou i živočišnou potravu. Potravu drtí silnými požerákovými zuby. Díky jeho velké tlamě je schopný pozřít i větší sousta. Zajímavostí je, že ho lze ulovit i na různé druhy ovoce (třešně, višně, švestky, meruňky, rybíz…). Obvyklá potrava tlouště: larvy vodního hmyzu, vodní bezobratlí, suchozemský hmyz, drobnější živé rybky, uhynulé ryby, vodní řasy…

Rozmnožování
Jelec tloušť dospívá ve 3-4 letech. Tření obvykle začíná už v dubnu. Podmínkou je, aby teplota vody přesáhla 15 °C. Samci mají v období tření třecí vyrážku na hlavě a na okrajích šupin. Třecí vyrážku mohou mít v menší míře i jikerňačky. Vývoj jiker trvá asi 4 dny.

Způsob lovu
Jelec tloušť je v ČR často lovenou rybou. Je celoročně aktivní, díky tomu ho ulovíte v kteroukoli roční dobu (i v zimě). Lovit ho lze všemi známými rybářskými technikami (položená, plavaná, třepaná, muškařina, přívlač).

Využití v kuchyni
Jelec tloušť nemá příliš kvalitní maso, přesto z něj někteří rybáři dělají různé paštiky a saláty. Jelce tlouště můžeme připravovat jako jiné kaprovité ryby. Lze ho smažit, péci, vařit, dusit, grilovat i udit.