Jak a kde získat rybářský lístek?

Jak se stát rybářem? Jak a kde získat rybářský lístek a povolenku k lovu ryb? Je potřeba si uvědomit, že rybářský lístek a povolenka k lovu jsou dvě různé věci. Musíte se stát členem Českého rybářského svazu a složit zkoušku…

Postupujte podle tohoto návodu:

1. Navštivte nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu (ČRS). Tady vám poradí jak přesně postupovat. Seznam všech Místní organizací Českého rybářského svazu (MO ČRS) naleznete zde (nová stránka).
2. U MO ČRS podejte členskou přihlášku.
3. Pak musíte absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a mít členství ČRS. Tento test se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.
4. Pokud test úspěšně absolvujete, získáte kvalifikaci pro vydání rybářského lístku. Pak si zajdete na obecní nebo městský úřad, tady vyplníte žádost a zaplatíte správní poplatek. Na základě toho vám vydají rybářský lístek.
5. S rybářským lístkem zajdete zpátky na MO ČRS, kde zaplatíte zápisné a členský příspěvek. Na základě toho vám MO ČRS vydá členskou legitimaci a povolenku. Můžete si koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry. MO ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Pokud se chce stát rybářem nezletilá osoba (dítě do 15 let), je potřeba se všemi žádostmi předložit i souhlas oprávněného zástupce.

Co teď? Nyní navštivte místní rybářskou prodejnu, kde Vám poradí při výběru rybářského náčiní.

Obnovení rybářského lístku
Z výše uvedeného je patrné, že pro získání rybářského lístku, je nutné získat kvalifikaci pro vydání rybářského lístku. Pokud máte starý (neplatný) rybářský lístek, nemusíte skládat zkoušky znovu! Zajděte si se starým rybářským lístkem na úřad a tam vám vydají nový. Pokud starý lístek nemáte, musíte dělat zkoušky znovu.

Je možné získat rybářský lístek bez zkoušek?
Ano. Na úřadě si můžete zažádat o vydávání krátkodobého rybářského lístku s platností 30 dnů. Tento rybářský lístek pořídíte za poplatek 200 Kč a nemusíte skládat žádné zkoušky. Teoreticky lze takových lístků získat i několik za sebou a chytat celý rok. Pořídit si ho může cizinec i občan ČR. Krátkodobý rybářský lístek je rybáři kritizován.