Povinný zápis docházky k vodě. Jako proč?

Rybářský řád a zápis docházky k vodě:

„II. Osoba provádějící lov je povinna
b) zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na mimopstruhovém i pstruhovém rybářském revíru datum lovu a číslo revíru (případně podrevíru),“

Jako proč?

Některý důchodce by třeba chtěl chodit na ryby denně. Proč ne. Lepší je sedět na rybách než čučet na televizi… Někdo by třeba chtěl za jeden den objet několik revírů. Já během vláčení objedu hned několik revírů. Problém je, že formulář na zapisování docházky k vodě (Povolenka k lovu ryb → Evidence docházky a úlovků) má určitý počet řádků (98, starší „harmonika“ měla 126). Kdyby chtěl někdo chodit na ryby každý den (365 dní v roce), tak by si během jednoho roku musel koupit několik Povolenek k lovu ryb. To však stojí nemalé peníze! Nebo mi snad chce někdo namluvit, že rybáři mají peněz nazbyt? Promiňte, ale nevěřím, že povinný zápis docházky k vodě je pouze za účelem sledování návštěvnosti rybářských revírů. Pokud to tak je, ať má Evidence docházky a úlovků alespoň 365 řádků. Musím si myslet, že jde o nejen o statistiku, ale také o peníze – rybářské svazy ždímou z rybářů peníze.

Určitě by stačilo, zapsat docházku k vodě pouze v případě, když rybář uloví rybu a ponechá si ji. Tak se to dělalo v minulosti.