Povinný zápis docházky k vodě. Jako proč?

Rybářský řád a zápis docházky k vodě: „II. Osoba provádějící lov je povinna b) zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na mimopstruhovém i pstruhovém rybářském revíru datum lovu a číslo revíru (případně podrevíru),“ Jako proč? Některý důchodce by třeba chtěl chodit na ryby denně. Proč ne. Lepší je sedět na rybách než čučet na televizi… Někdo by třeba chtěl za jeden den objet několik revírů. Já během vláčení objedu hned několik revírů. Problém je, že formulář na zapisování docházky […]

Číst více

Jak správně zapisovat docházku k vodě a rybářské úlovky?

Jak správně vyplňovat evidenci docházek k vodě a úlovky v povolence? Evidence docházek k vodě Rybářský řád říká: „Osoba provádějící lov je povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na mimopstruhovém i pstruhovém rybářském revíru datum lovu a číslo revíru.“ Když přijedete k vodě a chcete chytat ryby, tak je vaše povinnost zapsat do Evidence docházky a úlovků (kolonka Číslo revíru) název revíru uvedený v Soupisu revírů nebo jeho číselné označení. To jsou dvě možnosti a obě jsou správné. […]

Číst více