Povinný zápis docházky k vodě. Jako proč?

Rybářský řád a zápis docházky k vodě: „II. Osoba provádějící lov je povinna b) zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb na mimopstruhovém i pstruhovém rybářském revíru datum lovu a číslo revíru (případně podrevíru),“ Jako proč? Některý důchodce by třeba chtěl chodit na ryby denně. Proč ne. Lepší je sedět na rybách než čučet na televizi… Někdo by třeba chtěl za jeden den objet několik revírů. Já během vláčení objedu hned několik revírů. Problém je, že formulář na zapisování docházky […]

Číst více