Lov ryb na soukromých rybářských revírech technikou „chyť a pusť“

Po celé České republice se nacházejí soukromé rybářské revíry, ve kterých se praktikuje rybolovná technika „chyť a pusť“. Lovící rybu vyloví a urychleně jí vrací zpátky do vody. Tyto soukromé rybářské revíry jsou často špičkově zarybněné – nacházejí se tam trofejní kapři, jeseteři, amuři, sumci… Není pochyb o tom, že majitelé těchto revírů mají ryby jako výdělečný podnik. Často je to tak, že se tady uloví stejná ryba několikrát (mnohokrát) do týdne – stejné ryby se chytají pořád dokola. Trápení a týrání ryb je tady na denním pořádku! Je velmi zarážející, že řada rybářů si toto vůbec neuvědomuje.

Ryby, které žijí v těchto revírech, jsou „v kleci“, ze které není možný únik. Chce snad někdo namítnout, že papoušek je taky v kleci? Jenže papouška nikdo pořád dokola netahá za zobák (nezpůsobuje mu bolest). Úplně nejhorší je, když je soukromý rybářský revír jen malý rybník. Na těchto revírech je ryba chytána (týrána) prakticky denně! Tyto ryby musí mít „pořezané“ tlamy prakticky pořád.

Na některých soukromých revírech musí lovící používat háčky bez protihrotu, které mají být k rybám šetrnější. Je otázka, zda opravdu šetrnější jsou. Háček bez protihrotu se pevně nezabodne do tkáně, ale během zdolávání ryby se pohybuje do stran. Dílo zkázy je dokonáno, když ryba při zdolávání pohybuje (škube) hlavou a zároveň lovící rybu „rve“ silou. V těchto případech vzniká hluboká rána, která může rybu těžce poškodit. Dokonce může nastat i úmrtí ryby!

Shrnutí
Připadá vám normální mučit zvířata a ještě za to platit? Připadá vám normální tyranizovat ryby každý týden na soukromých revírech? Připadá vám normální mnohokrát do roka rybě roztrhat tlamu a následně ji trápit na břehu focením? Znovu a znovu… Rybolov byl odjakživa o lovu ryb, s tím bylo spojeno jejich úprava a kulinářské umění.

Soukromé rybářské revíry, které umožňují lovnou metodu ryb „chyť a pusť“, neuznávám. Dokonce je považuji za silné nástroje k týrání ryb.