Amur bílý

Amur bílý (Ctenopharyngodon idella) je původem asijská kaprovitá ryba, která má zákonem stanovenou nejmenší lovnou míru (50 cm). Dobu hájení u nás nemá. Amur je ryba určená, nejen k hospodářskému chovu, ale i ke sportovnímu lovu. Naši rybáři ho považují za velmi cenný úlovek.

Popis (rozpoznávací znaky)
Amur má podlouhlé, válcovité tělo s velkými šupinami. Má poměrně malou hlavou, která má široké, dlouhé, ploché čelo a zřetelně nízko posazené oči. Hřbet má tmavozelený, boky zlatavé a břicho bílé. Amura menšího vzrůstu lze zaměnit s jelcem tlouštěm. Jako rozpoznávací znak jsou párové břišní ploutve, amur má šedé a tloušť načervenalé. Zajímavostí je, že amur má dlouhé střevo, které měří přibližně dvakrát více, než je délka samotné ryby.

Amur bílý

Výskyt
Amur pochází z východní Asie, povodí řeky Amur, která tvoří přirozenou hranici mezi Ruskem a Čínou. Odtud byl postupně rozšiřován na území tehdejšího Sovětského svazu. K nám byl dovezen v roce 1961 – do chovných rybníků na Třeboňsku. Do sportovních revírů byl poprvé vysazen v roce 1972. V současnosti se u nás nachází takřka na všech mimopstruhových vodách (údolní nádrže, tůně, rybníky, řeky, pískovny…). Hodí se především do nadměrně zarostlých teplých vod, protože s oblibou požírá vodní rostlinstvo (rákosí, řasy atd.). Amur je poměrně odolná ryba, která dobře snáší méně kyslíku a silný zákal vody.

Rozměry
V řece Amur se nacházejí až 50 kg kusy, které mají délku 1,5 m. Běžná velikost je na českých vodách 50-80 cm, 2-7 kg. I u nás se ojediněle vyskytují trofejní metrové kusy, které váží 15–20 kg. Amur je ryba dlouhověká, dožívá až 20 let.

Potrava
Amur, podobně jako perlín ostrobřichý, má rád rostlinnou potravu, ovšem dobře přijímá i potravu, kterou konzumují kapři a další ryby.

Rozmnožování
Amur se v našich vodách přirozeně nevytře, stejně tomu je téměř na všech místech, kde byl vysazen. U nás se vyskytuje díky umělému vysazování.

Způsob lovu
Amur je hejnovitá ryba, která je v našich vodách aktivní od pozdního jara až do podzimu. Ulovit ho lze takřka po celý den (i v noci) na položenou i na plavanou. Ideální jsou kaprové pruty, i když samozřejmě ho lze bez potíží zvládnout i běžným náčiním. Určitě používejte kvalitní (ostré) háčky, protože jeho tuhá tlama se špatně prosekává. Co se týče nástrah, ulovit ho lze takřka na cokoliv (kukuřici, hrách, boilies, rohlík…). Ulovit ho lze také na kůrku chleba na hladině, protože v horkých letních dnech, tráví většinu dne přímo pod hladinou. Během výlovu očekávejte energický boj. Pozor, po záseku se často nechá přitáhnout až ke břehu a teprve pak začne agresivně bojovat! Díky tomu často přetrhne vlasec.

Kontroverze
Osobně se domnívám, že amur do našich vod nepatří (stejně jako tolstolobik). Amur ve velkém rozsahu likviduje (pojídá) vodní rostliny a ryby se pak nemají na čem třít. Amur (stejně jako sumec) je možná příčina příčin úbytku lína, okouna a dalších ryb. Vemte si, jak to dopadlo s tolstolobikem v Americe. Tolstolobik nemá v Americe dostatek přirozených nepřátel, díky tomu vytlačuje původní rybí populaci.

Využití v kuchyni
Amur má velmi chutné maso, které není tučné. Maso má sice drobné svalové kůstky, ale není jich zas tolik. Amuří maso můžeme péct, smažit, grilovat i vařit.