Ježdík obecný

Ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus) je hospodářsky nevýznamná ryba, která je píše nežádoucí a není ceněna rybáři. Uplatňuje se jako složka potravy dravých ryb. Nemá lovnou míru ani dobu hájení.

Popis (rozpoznávací znaky)
Tělo ze stran zploštělé, středně vysoké, hřbetní linie mírně vyklenuta, pokryté šupinami, v kůži velké množství slizových buněk. Koncová ústa jsou relativně malá, oči velké. Na operkulu velký trn. Hřbetní ploutve spojeny v jednu. Hřbet je šedozelený, boky hnědavé, břicho žlutobílé. Na hřbetě a bocích početné tmavé skvrny nepravidelného tvaru. Skřele namodralé s kovovým leskem. Na nepárových ploutvích nepravidelně rozmístěny tmavé skvrny.

Ježdík obecný
Ježdík obecný

Výskyt
Obývá severní řeky a vodní nádrže od Anglie a severovýchodní Francie až po řeku Kolymu v sibiřské oblasti Ruska. Nenalezneme ho pouze v Irsku a Skotsku, západním a severním Norsku, na Pyrenejském poloostrově, v Itálii a v západních a jižních oblastech balkánského poloostrova. Vyskytuje se především v dolních tocích řek s písčitým dnem, ale také v rybnících a přehradách. Je to hlubinná ryba, náročná na obsah kyslíku, žije v hejnech. Obecně lze říct, že na většině našich vod není příliš hojný a místy dokonce mizí.

Rozměry
Běžná velikost 8-15 cm, maximum 20 cm.

Potrava
Je všežravec. Jeho potravu tvoří hlavně larvy vodního hmyzu.

Rozmnožování
Tření nastává v dubnu až květnu, samice klade jikry přímo na písčité či kamenité dno a dále je neochraňuje.

Způsob lovu
Náčiní jemné: jemný prut (může být i tzv. bič), vlasec o tloušťce 0,15-0,20, háček č. 6-8 (menší ne, protože bychom měli práci s vyprošťováním háčku z jícnu). Lehký splávek, zátěž podle stavu vody a proudu.

Využití v kuchyni
Vzhledem k jeho malé velikosti se v gastronomii nezpracovává.