Lipan podhorní

Lipan podhorní (Thymallus thymallus) je vedle pstruha obecného nejvýznamnějším a nejrozšířenějším druhem pstruhových a lipanových vod. Lipan má dobu hájení od 1.prosince do 15.června. Nejmenší stanovená míra je 30 cm.

Popis (rozpoznávací znaky)
Lipan má štíhlé, protáhlé, torpédovité tělo. Tvar těla, zejména jeho výška, je určována prostředím, kde žije. Má poměrně malou hlavu s velkýma očima, ústa jsou malá, spodního postavení pod přesahujícím rypcem. Tělo je pokryto poměrně velkými šupinami. Výrazným znakem je široká a vysoká, pestře zbarvená hřbetní ploutev, u samců nazývaná prapor. Mezi hřbetní a ocasní ploutví je tuková ploutvička. Ocasní ploutev je hluboce vidličnatě vykrojena. Zbarvení mladších jedinců je stříbřitě bílé, hřbet je šedozelený. Starší, pohlavně dospělí jedinci mají zbarvení tmavší. Na těle mají lipani černé nepravidelné skvrny. V období rozmnožování se u lipana objevuje intenzivnější a pestřejší zbarvení s různými duhovými lesky. Tvarem a vzhledem podobá ostroretce a dalším kaprovitým rybám.

Lipan podhorní
Lipan podhorní

Výskyt
Nároky lipana na vodní prostředí jsou natolik charakteristické, že podle něho byl nazván úsek vodního toku jako lipanového pásmo. Je to hejnovitá ryba, které vyhovuje čistá voda s vysokým obsahem kyslíku. V porovnání se pstruhem obecným však snáší do určité míry i organické znečištění a vyšší teploty vody. Nejvhodnější stanoviště mu skýtají úseky s pomalu proudící vodou, jež se střídají s peřejnatými prahy a tůněmi. Lipan nevyžaduje úkryty, je rybou otevřené vody. V toku, s výjimkou třecích migrací, v podstatě nemění stanoviště. Přizpůsobil se stojatým vodám některých menších údolních nádrží, kde dorůstá větších velikostí.

Rozměry
Lipan u nás dosahuje běžné velikosti 25-40 cm, maximum 60 cm (to jsou už trofejní kusy nad 1 kg). V našich vodách jde o krátkověkou rybou, která se dožívá v průměru 3-5 let. Ojediněle, zejména v nádržích a větších tocích, i 8-10 let života. Růst je ovlivňován zejména velikostí toku. Rychleji roste ve větších řekách a v údolních nádržích.

Potrava
Larvy vodního hmyzu, chrostíci, pakomáři, jepice, pošvatky… Lipan má rád i vodní měkkýše. V letním období konzumuje i různý suchozemský hmyz.

Rozmnožování
Lipan pohlavně dospívá ve 2-3 letech života. Tření probíhá v dubnu-květnu při teplotě vody 7-10°C. Vytírá se na štěrkopísčité dno, kam jsou jikry při tření volně zahrabávány. Tření probíhá hromadně v párech a samec hájí své trdliště. Vývoj oplozených jiker závisí na teplotě vody a v průměru trvá 15 dní. Plůdek lipana se živí drobnými živočichy, prvoky, vířníky a vodními korýši.

Způsob lovu
Muškařský prut, lehká muškařská šňůra, návazec o tloušťce 0,15-0,20 mm (podle velikosti mušek, na které chytáme). Mušky suché a mokré na háčcích v letě 13-14, na podzim 15-18, a jednu sadu základních mušek na háčcích 20 (jen suché). Vyzkoušejte i nymfové mušky.

Využití v kuchyni
Lipaní maso je velmi jemné a chutné. Lze ho dusit, vařit i smažit. Nejlepší je lipan pečený nebo grilovaný. Lipan se v kuchyni připravuje stejně jako pstruh (všechny recepty na pstruha můžete použít i na lipana).