Změny rybářského řádu od roku 2024

Jaké čekají rybáře změny v rybářského řádu od roku 2024?

1/ Lov hlubinnou přívlačí bez lodního motoru
Lov hlubinnou přívlačí bude nově možný výhradně prostřednictvím plavidla poháněného lidskou silou (vesla, šlapací kajak). Už tedy nebude možné provozovat hlubinnou přívlač prostřednictvím lodě s lodním motorem.

2/ Muškaření
Doposud byl v legislativě odlišován způsob lovu muškařením a lovu na umělou mušku. Nyní dochází ke sjednocení terminologie, nově bude tento způsob lovu nazýván v legislativě muškařením, což je dlouhodobě používaný termín i v rybářské praxi. I v Rybářském řádu ČRS se tak nově setkáte pouze s pojmem muškaření a jeho přesnou definicí.

3/ Invazní nepůvodní druhy ryb a změna denního limitu úlovků
Do denních limitů počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb se nově nezahrnují karas stříbřitý, hlaváčovití (Gobiidae), sumečci (Ictaluridae) a invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu. Rybář si tedy může od vody odnést neomezené množství karasů stříbřitých, sumečků amerických… Nadále platí zákonné ustanovení, že invazní druhy na unijním seznamu (u nás: střevlička východní, sumeček černý, slunečnice pestrá a hlavačkovec Glenův) nesmí být po ulovení vráceny zpět do vody ani nesmí být použity jako nástražní rybka.

4/ Amura bílého si může vzít rybář pouze 2 kusy za den
Amur bílý se nově dostává na seznam tzv. vyjmenovaných ryb, jejichž úlovek je v mimopstruhovém rybářském revíru legislativně omezen na 2 ks denně.

5/ Změna v zapisování úlovků dalších druhů ryb
Nadále platí, že každý rybář má povinnost přisvojený úlovek tzv. ušlechtilých ryb (kapra, štiky, candáta, bolena, sumce, ryb lososovitých a nově i amura) zapsat bezprostředně po jejich ulovení včetně jejich délky a hmotnosti. Nově pak v případě přisvojení ostatních druhů ryb (cejn, plotice…) zapisuje rybář bezprostředně po ulovení pouze druh ryby, po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody pak počet kusů a celkovou hmotnost.

6/ Změna platnosti rybářských lístků
Ruší se rybářské lístky vydávané na období 1 až 3 roky. Nově tak budou úřady vydávat rybářské lístky pouze na dobu 10 let, dobu neurčitou a 30 dní. Ke změně výše správních poplatků za vydání rybářských lístků nedochází, již vydané rybářské lístky zůstávají v platnosti.

7/ Změna průkazů rybářských stráží
Zásadním způsobem se mění vzor průkazu rybářské stráže. Stávající průkazy pozbydou platnosti 31. 12. 2029, a všechny rybářské stráže si tak musí do této doby své průkazy vyměnit za nové, a to prostřednictvím úřadu, který je do funkce ustanovil. Postupně se tak mezi členy rybářské stráže začnou objevovat nové žluté průkazy, namísto dosavadních modrých. Stávají odznaky rybářských stráží se měnit nebudou.