Karas stříbřitý nesmí být použit jako nástražní rybka

Víte o tom, že Karas stříbřitý už nesmí být použit jako nástražní rybka? Na druhou stranu si jich můžete ponechat neomezené množství.

Rybářský řád 2024 – 2025:

„(5) Do denních limitů počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb se nezahrnují karas stříbřitý, hlaváčovití (Gobiidae), sumečci (Ictaluridae) a invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu.“

VII. Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje
e) za nástražní rybu použít invazní nepůvodní druh na unijním seznamu.“