Karas obecný

Karas obecný (Carassius carassius) je původní kaprovitá ryba, která nemá zákonem stanovenou minimální lovnou délku ani dobu hájení. Jedná se o tzv. plevelnou rybu, která se velice snadno množí několikrát do roka. Hospodářský význam karase obecného je zanedbatelný. Karas jedna z našich nejodolnějších ryb, není náročný na kvalitu vody, snese i vodu málo prokysličenou, s vyšším obsahem dusitanů a dobře snáší i kalnou vodu. Prý dokonce dokáže přežít zimu bez kyslíku.

Popis (rozpoznávací znaky)
Karas obecný má vysoké zploštělé tělo pokryté velkými zlatavými šupinami. Je zbarven podle toho, v jakém prostředí žije. Čím je voda čistší, tím je ryba zlatavější. Karas, který žije v kalné vodě, může mít světlejší šupiny.

Karas obecný se dá velice snadno zaměnit s karasem stříbřitým. Obě ryby mohou vypadat na první pohled stejně, ale rozdíl je ve stříbřitě cínovém zabarvení karase stříbřitého. Karas stříbřitý má břišní výstelku tmavě zabarvenou, karas obecný ji má světlou. Karas stříbřitý má pevnější a větší šupiny a méně vyklenuté hřbetní ploutve. Jak rozeznáme karase stříbřitého a karase obecného od kapra obecného? Jednoduše, ani jeden z karasů nemá vousky u tlamy. Karas má menší hlavu než kapr.

Výskyt
Vyskytuje se takřka po celé Evropě. V České republice se vyskytuje takřka na všech mimopstruhových vodách (údolní nádrže, jezera, rybníky, řeky…). Dobře mu je v teplých, stojatých a pomalu tekoucích vodách. Často se nachází v zarostlých tůních a ve vodách s nedostatkem kyslíku. Je to velmi odolná ryba, která dobře snáší méně kyslíku a silný zákal vody. Díky své odolnosti se často používá jako nástraha na dravce (štiky, sumce) nebo jako osádka do zahradních jezírek.

Rozměry
U nás obvykle dorůstá velikosti 10-30 cm. Ojediněle dorůstá délky 50 cm. Průměrně se dožívá 6 let, takže ho můžeme označit za rybu nízkověkou.

Potrava
Karas je všežravec, který pojídá živočišnou a rostlinnou potravu. Živí se zooplanktonem, řasou, hmyzem, semeny z rostlin atd.

Rozmnožování
Pohlavně dospívá ve 2-3 letech. Tře se od května do července a několikrát do roka, když teplota vody dosahuje 15 – 18 °C.Samice může naklást až 300 000 jiker.

Způsob lovu
Karas se loví na plavanou i na položenou. Pro jeho lov je vhodné spíše měkčí a lehčí nářadí. Vhodný je feeder kategorie „light“, pickerový prut. Zajímavý je především pro plavačkáře (díky jeho vychytralosti a  jemností záběrů). Mezi nejoblíbenější nástrahy na karasy patří: rousnice, hnoják, červi, vařené těstoviny, lisovaný rohlík, kukuřice…

Využití v kuchyni
Karas má podobně chutné maso jako kapr. Do kuchyně putují spíše větší kusy, které se připravují podobně jako jako kapr. Karase lze vařit, dusit, péci, smažit i grilovat. Menší kusy se zpracovávají jako jiné menší ryby (plotice, cejni…).