Sumeček americký

Sumeček americký (Ameiurus nebulosus) je ryba z čeledi sumečkovitých, které rybáři často říkají „truman“. Jedná se o tzv. plevelnou rybu (v našich vodách nemá větší význam), která nemá nejmenší lovnou délku ani dobu hájení.

Popis (rozpoznávací znaky)
Sumeček americký má protáhlé válcovité tělo (slizké bez šupin) s širokou hlavou. Jeho široká ústa jsou doslova poseté drobnými zoubky. Nápadně se podobá sumci velkému. Podobně jako sumec velký má na bocích hnědavou až mramorovanou barvu. Sumeček americký je na rozdíl od sumce velkého podstatně menšího vzrůstu a má méně vousů u tlamy. Sumec velký má šest vousů a sumeček americký jich má osm. Sumeček americký má u prsních ploutví jedovou žlázu. Sekret jedové žlázy sice není pro člověka nebezpečný, ale může způsobit zanícení rány. Prsní ploutve jsou velmi ostré (jako trn) a mohou způsobit velmi bolestivé zranění. Sumečka amerického je také možné zaměnit se sumečkem černým, který však má tmavší nemramorovanou kůži.

Výskyt
Vyskytuje se takřka po celém světě. Původem je však ze Severní Ameriky (proto název „americký“). Sumeček americký je teplomilná ryba, která má ráda prohřáté bahnité vody. To však naše vody celoročně nenabízejí, proto dosahuje menšího vzrůstu. Nalezneme ho nejen na stojatých vodách, ale i na řekách. Problém může být jeho přemnožení. Nejhorší je, když se přemnoží na malých tůních a rybnících. V těchto případech pak doslova žere na co přijde. Pokud dojde k jeho přemnožení, je v hodné do revíru nasadit štiky a sumce, kteří jsou jejich přírodní predátoři. Z tohoto plyne, že je vhodný jako nástražný rybka na dravce.

Rozměry
Standartně dosahuje délky 15-30 cm, maximálně dorůstá 50 cm. Průměrná váha lovených ryb u nás je 150-300 g. V České republice, oproti jiným rybám, roste poměrně pomalu a je výrazně krátkověkou rybou (dožívá se 3-5 let).

Potrava
Je všežravý, nejraději má však žížaly a maso z uhynulých ryb.

Rozmnožování
Dospívá ve 2-3 roce života. Tře se od května do července. Vytírá se v páru, do předem připraveného hnízda jikrnačka klade jikry. Hnízdo s jikrami hlídá mlíčňák, aby se nestalo postavou pro ostatní ryby. Potěr se živí převážně zooplanktonem.

Způsob lovu
Je nejaktivnější v létě, hlavně navečer a v noci, kdy na dně loví. Často ho ale ulovíme i během dne. Loví se na plavanou i na položenou s návnadou umístěnou na dně, nebo těsně nade dnem. Jako nástrahu použijte žížaly, červy nebo kousky ryb. Často zabere i na rohlíky a vařené těstoviny. Trumani nepohrdnou ani rostlinnou nástrahou. Ojediněle je lez ulovit i na menší umělé nástrahy během vláčení. Co se týče náčiní, postačí měkčí prut, vlasec zvolte o něco silnější (0,25 mm), protože trumani mají spoustu zoubků, kterými devastují vlasec u háčku.

Využití v kuchyni
Jeho načervenalé maso je velmi chutné. Výhodou je, že nemá drobné svalové kůstky (má jen páteř – stejně jako sumec velký). Maso lze grilovat, péci, vařit, dusit i udit. Stejně jako sumec velký, výborný je uzený, protože jeho maso je poměrně tučné. Během zpracování ryby, dejte velký pozor na již zmíněné „ostny“ u prsních ploutví!