Vranka obecná

Vranka obecná (Cottus gobio) je malá ryba s mizivým hospodářským významem. Je citlivá na znečištěnou vodu. Vlivem znečišťování vody se její početnost snižuje. Kde je vranka, tam není znečištěná voda! V minulosti bývala oblíbenou nástražní rybkou k lovu dravců, dnes je celoročně hájená.

Popis (rozpoznávací znaky)
Vřetenovité tělo, s velkou, shora zploštělou hlavou, pokryté sliznatou kůží bez šupin. Ústa jsou velmi široká a ozubená. Na skřelových kostech jsou dva trny. Hřbetní ploutve dvě, zřetelně oddělené, břišní posunuty dopředu, ocasní je mírně zaokrouhlena. Nemá plynový měchýř. Zbarvení se přizpůsobuje okolnímu prostředí. Hřbet obvykle hnědý až šedý, s tmavými skvrnami, ostatní tělo mramorované, břicho vždy světlé. Na ploutvích kromě břišních má tmavší pásy. Nápadně se podobá vrance pruhoploutvé. Rozdíly oproti vrance pruhoploutvé: nemá pruhované břišní ploutve, břišní ploutve jsou kratší – nedosahují k řitnímu otvoru, poslední paprsek břišních ploutví je delší než polovina celkové délky ploutve.

Vranka obecná

Výskyt
Vyskytuje se prakticky v celé Evropě, nevyskytuje se na Pyrenejském poloostrově, V Irsku, Skotsku v jižní části Itálie a Balkánu. U nás se vyskytuje v potocích a říčkách pstruhového charakteru ale někde zasahuje až do střední části parmového pásma. Žije v tekoucích, čistých vodách, bohatých na kyslík. Ukrývá se pod kameny, proto vyžaduje kamenité dno. Při vyrušení se pohybuje krátkými skoky a opět se ukrývá.

Rozměry
Jde o malou rybu. Běžná její velikost je 8-12 cm, maximum 15 cm. Průměrná hmotnost 6-15 g, max. 50 g. Je to středně věká ryba, která se dožívá obvykle 8 let, maximálně 10 let.

Potrava
Živí se hlavně menšími larvami vodního hmyzu a drobnými korýši (blešivec, beruška vodní aj.).

Rozmnožování
Pohlavně dospívá v 1-3 letech, tře se v dubnu-květnu. Při tření samice ukládá jikry na spodní a boční strany kamenů a samec je hlídá.

Způsob lovu
Vzhledem k její velikosti, postačí jemné náčiní. Uloví se zpravidla na plavanou. Aktivní je především ve večerních a nočních hodinách, za deštivého počasí.

Využití v kuchyni
Je chráněná zákonem, nesmí se záměrně lovit, nesmí se tedy ani zabíjet a konzumovat.