Vranka pruhoploutvá

Vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) je mini ryba, která upoutá širokou hlavou s velikou tlamou. Nemá ráda znečištěné vody – je to spolehlivý indikátor čistoty vody. Nemá hospodářský význam. Je celoročně chráněná.

Popis (rozpoznávací znaky)
Je velmi podobná vrance obecné, která je hojnější. Na rozdíl od ní má pruhované břišní ploutve. Zbarvení má tmavší a kontrastnější. Břišní ploutve vždy dosahují nebo přesahují řitní otvor.

Vranka pruhoploutvá

Výskyt
Vyskytuje se ve vhodných vodách pomoří Severního ledového oceánu, v povodí Dunaje a Dněstru. V České republice se nachází pouze v tocích na Moravě, v Čechách ji nenalezneme. Obvykle se nachází v pramenných částí toků. Hojná je v levostranných přítocích Moravy a vyskytuje se v povodí Odry. Je to proudomilná, žijící v horských a podhorských potocích s chladnou, čistou vodou bohatou kyslíkem s kamenitým či štěrkovým dnem. Žije pod kameny v proudech a v peřejích.

Rozměry
Jde o velmi malou rybu, která dorůstá délky 10-15 cm. Dožívá se obvykle 6 let, maximálně 10 let.

Potrava
Obvykle se živí se larvami vodního hmyzu (jepice, pošvatky, chrostíci…).

Rozmnožování
Pohlavně dospívá ve 2 letech, tře se od března až do května. Pro tření vyhledává vhodné místo mezi kameny, štěrkem. Samec hlídá vytřené jikry až do vykulení.

Způsob lovu
Zpravidla se uloví na plavanou. Jako chráněný druh by neměla být účelově lovena.

Využití v kuchyni
Je chráněná zákonem, nesmí se záměrně lovit, nesmí se tedy ani jíst.