Ouklej obecná

Ouklej obecná (Alburnus alburnus) je drobná sladkovodní ryba z čeledi kaprovitých, která má invazní charakter. Nemá nejmenší lovnou míru ani dobu hájení. Lidově se jí říká: bělice, bělička, blýskavka, úklej. Ouklej nemá velký hospodářský význam. Spíše se používá jako nástraha při lovu dravců (jako nástražní rybka). Jako nástražní rybka se používá spíše mrtvá, protože živá na háčku dlouho nevydrží (brzy zemře). Ouklej je často cílovou rybou na závodech v plavané.

Popis
Má stříbrné protáhlé ze stran zploštělé tělo, dlouhé ostře špičaté a bezbarvé ploutve, stříbrné zbarvení boků, šedý hřbet. Hlava je špičatá a relativně malá, ústa jsou otočena nahoru.

Ouklej obecná
Ouklej obecná

Výskyt
Vyskytuje se prakticky v celé Evropě. Nachází se též v brakické vodě a v severní části Finského zálivu žijí hejna ouklejí společně se šproty. U nás se hojně vyskytuje v menších i větších řekách, jezerech, rybnících i v údolních nádržích. Na zimu se oukleje stahují do hloubek. Hromadí se tu často v obrovském počtu a dávají o sobě vědět buď kroužkováním v době oblev nebo útěkem před dravci (často boleny), kteří je někdy na zimoviště následují. Na jaře postupně táhnou proti proudu na místa výtěru a poté se rozptýlí po řece. Jedná se o hejnovou rybu se sklonem získávat potravu z hladiny i ve vodním sloupci.

Rozměry
Průměrně dorůstá 10-20 cm. Její průměrná hmotnost je 10-60 g, maximální 100 g. Je to tedy taková miniryba. Dožívá se průměrně 3-6 let, maximálně 8 let. Samec je podstatně vetší než samice.

Potrava
Oukleje se přirozeně živí suchozemským hmyzem z hladiny, vývojovými stadii vodního hmyzu, planktonem, občas také potěrem a jikrami.

Rozmnožování
Oukleje pohlavně dospívají mezi druhým a třetím rokem. Tření probíhá během dubna až června. Třou se v mělkých vodách nebo podél kamenitých břehů jezer. V některých případech se kříží s ploticí, cejnem, perlínem nebo tlouštěm.

Způsoby lovu
Ouklej znají především plavačkáři a muškaři. Občas se dá ulovit i na položenou, feeder. Skvěle se loví na jemnou plavanou, na žížalky, červi, drobné kuličky pečiva atd. Pozor, ouklej vyžaduje speciální zacházení, protože je velmi zranitelná – snadno jí opadávajícími šupiny, takže po jejím výlovu je na místě velmi opatrná manipulace s úlovkem.

Využití v kuchyni
Ouklejí maso je překvapivě velmi chutné. Dá se zužitkovat marinováním, pečením i grilováním. Z ouklejí se také dělají různé saláty a zavináče.